ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Σκοπός της ίδρυσης του Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου είναι η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Νικολάου Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας, αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου. Η μικρή του έκταση (10 στρέμματα) δεν επιτρέπει βέβαια φιλόδοξους σχεδιασμούς για συγκέντρωση όλων των ειδών της περιοχής. Διευκολύνει όμως σε κάθε περίπτωση την αρχική σύλληψη της ομάδας μελέτης, για ίδρυση ενός “μικρού υπαίθριου εργαστηρίου” χρήσιμου για εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, ενταγμένου στη συνολική προσπάθεια αειφορικής οικοτουριστικής ανάπτυξης. Σε διακριτά τμήματα του κήπου, με κατάλληλη χωροθέτηση και σήμανση, μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρεί ή και να μελετά χαρακτηριστικά είδη της περιοχής, να ενημερώνεται για τα οικολογικά της δεδομένα (οδηγός χλωρίδας) και να διαπιστώνει γενικότερα τη σπάνια “ποικιλότητα τοπίου” με την αρμονική διαδοχή υδατικών και δασικών οικοσυστημάτων. Για τη σφαιρικότερη ενημέρωσή του σε κάποια άλλα τμήματα του κήπου θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής χλωρίδας αλλά και είδη επιγενή, που έχουν προσαρμοσθεί πλήρως στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Την επιστημονική υποστήριξη του κήπου έχουν:

  • Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας
  • Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

 

Χλωρίδα

Στο χλωριδικό κατάλογο της περιοχής, για τη σύνταξη του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ερευνητικά στοιχεία αλλά και πληροφορίες από τη συλλογή φυτικών δειγμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων life και ΕΠΠΕΡ (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), περιλαμβάνονται 456 ταξινομημένες μονάδες (taxa) πτερυδοφύτων και αγγειοσπέρμων φυτών.

Από μελέτη του χλωριδικού καταλόγου προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία:

  • Δεκαοχτώ (18) φυτά είναι ενδημικά της Ελλάδας
  • Είκοσι εννέα (29) φυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, (Γεωργίου 1996)
  • Δεκαέξι (16) φυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/81
  • Έντεκα (11) φυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των Κινδυνεύοντων Ειδών (CITES)
  • Εξήντα δύο (62) φυτά είναι ενδημικά της Βαλκανικής
  • Επτά (7) φυτά εξαπλώνονται στη Βαλκανική και στην Ανατολία (Μικρά Ασία)

Ο Βοτανικός κήπος είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 10:00 έως τις 13:00 και από 17:00 έως 20:00. Στον Βοτανικό Κήπο σας παρέχεται η δυνατότητα να αγοράσετε αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα, να πιείτε τον καφέ και το αναψυκτικό σας, να απολαύσετε σπιτικά γλυκά του κουταλιού.

Χαρακτηριστικά ενδημικά, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη χλωρίδας της περιοχής
ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Achillea pindicola ssp. pindicola Αγριψιθιά Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα
Aesculus hippocastanum Αγριοκαστανιά Ταυρωπός
Asperula oataea Βουτσικάκι
Asperula pinifolia Βουτσικάκι, Καράβα
Centaurea messenicolasiana(ενδοενδημικό) Αγραφα
Centaurea musakii (ενδοενδημικό) Αγραφα, χωριό Φυλακτή
Cirsium heldreichii Βουτσικάκι, Καράβα
Epipactis microphylla (είδος ορχιδέας) Αθαμανικά Όρη, Καράβα, Αγραφα
Fritillaria thessala (ενδοενδημικό) Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταρραχιάς
Hieracium leithneri (ενδοενδημικό) Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι
Jovibarba heuffelii (ενδοενδημικό) Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καταρραχιάς
Lilium carniolisum ssp. albanicum Κρίνος Βουτσικάκι
Lilium chalcedonicum Κρίνος Βουτσικάκι, Καράβα, Οξυά
Lilum aroanium Βουτσικάκι, Καράβα
Marrubium velutinum Βρωμόμουρος, άγρια σφάκα Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Αθαμανικά Όρη
Onobrychis montana ssp. macrocarpa Βουτσικάκι, Καράβα
Poa thessala Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι
Prunus prostrava vra prostrata Αγριοκερασιά, Νανοκερασιά Βουτσικάκι, Καταφύλι
Rhinanthus pubescens Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι
Satureja horvatii ssp. macrophylla Βουτσικάκι, Αθαμανικά Όρη
Scabiosa taygetea ssp. taygetea Κουφολάχανο Βουτσικάκι, Πλάκα
Scutellaria rupestris Βουτσικάκι, Καράβα
Sedum apoleipon Αμάραντο Βουτσικάκι
Seseli parnassicum Αθαμανικά Όρη
Sesleria vaginalis Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι
Sideritis perfoliata L. ssp. perfolaria Τσάι του βουνού Αγραφα
Thymus dolopicus Θυμάρι Αγραφα
Verbascum epixanthimun Φλόμος Καταραχιάς, Βουτσικάκι
Verbascum longifolium var samaritanii Φλόμος Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη
Viola chelmea Αγριοβιολέτα Βουτσικάκι

Leave a Reply